Hva er Husbankfinansiering?

De fleste har hørt om Husbanken i en eller annen sammenheng, men hva vil det egentlig si at en bolig er “husbankfinansiert”? I denne artikkelen forklarer vi på en lettfattelig måte hva Husbanken er, og hvordan du kan dra nytte av den.


FØRST LITT OM HUSBANKEN

Som Husbanken selv skriver på sine hjemmesider, så er de statens sentrale organ for gjennomføring av boligpolitikken. Banken ble opprettet i 1946 for å bygge opp igjen landet etter krigen, men ble raskt også statens redskap for å finansiere den allmenne forsyningen av boliger. Den statsfinansierte boligbyggingen ble et av etterkrigstidens store velferdsprosjekter.

De har siden 1960-tallet lån- og tilskuddsfinansiert en kontinuerlig utbygging og oppgradering av alders- og omsorgsboliger, studentboliger og sykehjem. Hovedoppgaven deres i dag er å bistå kommunene i arbeidet for at vanskeligstilte og eldre skal kunne skaffe seg og beholde en trygg og god bolig.

HVA ER HUSBANKFINANSIERING?

Du har helt sikkert sett i noen annonser for nye boliger, at det står boligen er “husbankfinansiert”. Men hva vil det si, og hvilke fordeler gir det deg som boligkjøper?

Rent teknisk vil det si at boligen tilfredsstiller en del standarder for energieffektivitet og universell utforming, som Husbanken har satt.

Les også: Se våre husbankfinansierte prosjekter for salg

Og for deg betyr det at du kan finansiere kjøpet av boligen med et grunnlån fra Husbanken, et boliglån som kan spare deg for flere tusen kroner hver måned. Grunnlånet har nemlig markedets desidert laveste rente.

HVA ER ET GRUNNLÅN?

Et grunnlån er et lån som har svært gunstige betingelser og passer for deg som er opptatt av miljø, lavt energibehov og som ønsker en bolig som er passende i alle livsfaser.

Grunnlån må ikke forveksles med startlån, som noen økonomisk vanskeligstilte får for å skaffe egenkapital til å kjøpe egen bolig. Men disse to typene lån kan i enkelte tilfeller kombineres.

For at du som privatperson skal kunne få grunnlån, må boligen du ønsker å kjøpe være forhåndsgodkjent hos Husbanken. En forutsetning for at boligen er godkjent, er at den tilfredsstiller Husbankens kvalitetskrav. Noen av disse kvalitetskravene er strengere enn gjeldende byggeforskrifter.

Sjekk grunnlånets rentesatser her.

Vilkår for Husbankens grunnlån:
  • Markedets desidert laveste rente
  • Inntil 30 års løpetid
  • Avdragsfri periode inntil 8 år fra overtakelse
  • Serie- eller annuitetslån
  • Flytende eller fast rente, eller en kombinasjon
 

HVEM KAN FÅ LÅN?

Alle, uavhengig av alder, kan få lån i Husbanken.

HVORDAN DU SØKER GRUNNLÅN

  1. I møte med utbygger bistår de deg med informasjon og hjelper med utfylling av søknad og lånedokumenter til Husbanken.

  2. Når kjøpekontrakten er signert sender du inn søknad om “Godkjenning som låntaker”. I kontrakten må du huske å ta forbehold om at du får godkjenning. Dette vil vanligvis utbygger sørge for at du husker.

  3. Når søknaden er vurdert og godkjenning er i orden vil du få tilsendt et godkjenningsbrev.

  4. Originale lånedokumenter blir sendt til utbygger, som må sørge for at disse blir signert og tinglyst.

Kontakt oss hvis du trenger hjelp til å søke om Husbankens grunnlån.

SÅ MYE EGENKAPITAL TRENGER DU

Boliger som er forhåndsgodkjent av Husbanken kan lånefinansieres med inntil 80% av kjøpesummen. Det vil si at du minimum trenger 20% egenkapital selv. Det er naturligvis ikke alle som er i en situasjon hvor de kan hoste opp så store summer den dagen de skal kjøpe bolig. Hvis du er en av de, så kan du tenke på alternative måter å finansiere de siste 20%. Under er noen eksempler:

- Oppsparte midler
- Startlån fra kommunen - søk her
- Familie som stiller egne verdier (bolig, penger etc.) som sikkerhet

OPPSUMMERING

Grunnlån i Husbanken er for alle, forutsatt at boligen du ønsker å kjøpe er forhåndsgodkjent hos Husbanken. Så har du muligheten til å finansiere ditt neste hjem med grunnlån fra Husbanken bør du gripe den med begge hendene. Ingen andre boliglån er i nærheten av å være like gunstig.