Boligmarkedet i Giske: Knuser Landsgjennomsnittet Siste 10 Årene

Boligprisene i Giske kommune har steget utrolige 77% de siste 10 årene. Det vil si at en bolig som i 2009 kostet to millioner, normalt skal koste over tre og en halv millioner i dag. Til sammenligning har Norge, sett under ett, “bare” steget 59% i den samme perioden. Årsakene til det kan du lese i denne artikkelen.


I begynnelsen av hver måned legger Eiendom Norge frem boligtallene fra måneden som har gått. Mediene omtaler gjerne tallene med store ord, enten det er med positivt eller negativt fortegn. Og det er dette de fleste får med seg. Men i virkeligheten vil boligprisene utvikle seg ulikt mellom pressområder og fraflyttingsområder. Derfor tar vi i denne artikkelen et dypdykk ned i tallene, for å gi deg en bedre forståelse av det boligmarkedet du bor i eller ønsker å etablere deg i.

Giske

Giske kommune, i Møre og Romsdal, ligger i sin helhet på øyer på Sunnmøre, like vest og nordvest for Ålesund. Kommunen har 8292 innbyggere (2018).

Boligmarkedet i Giske (2018)
  • Solgte boliger: 158
  • Samlet verdi solgte boliger: 439 mill
  • Gjennomsnittlig pris solgte boliger: 2,7 mill
 

Les også: Nydelige Giske - Alt du trenger å vite på 1-2-3

Prisvekst

I grafen under ser du utviklingen i boligprisene i Giske kommune de siste 10 årene - fra 2008 til 2018. For å bedre kunne forstå tallene, har jeg sammenlignet med hele landet, under ett.

Gjennomsnittpris på solgte boliger:
Giske (2008): 1 571 000 kr
Giske (2018): 2 778 000 kr
Vekst: 77%

Landet under ett (2008): 2 381 000 kr
Landet under ett (2018): 3 787 000 kr
Vekst: 59%

Boligprisvekst 2008-2018 (%)

Kilde: SSB

Årsaker

Bomstasjon
I 2009 ble bompengestasjonen på Kverve nedlagt, og det er nærliggende å tro at billigere og raskere tilgang til og fra Ålesund fra Giske fikk mange til å åpne øynene for Giske som en attraktiv kommune å bosette seg i. Plutselig kunne man kjøpe en bolig 8-9 minutter fra Ålesund sentrum med en “rabatt” på 40%, sammenlignet med Ålesund.

MEN.. Et overraskende funn vi gjorde når vi dykket ned i tallene, var at utviklingen i boligmarkedet fra år 2000 til 2008 (altså lenge før bomstasjonen ble nedlagt) hadde samme tendens:

Giske: 91% vekst
Landet under ett: 86% vekst

Riktignok ikke like stor differanse, men 5% er en vesentlig forskjell når man snakker om prisstigning på en så stor investering.

Smultring-effekten
Tendensen har i lengre tid vært en sentralisering, altså at flere ønsker å flytte til de største byene eller sentrale steder i fylket eller landsdelen. Disse områdene kalles pressområder. På Sunnmøre er dette presset naturligvis størst i Ålesund. Problemet i Ålesund er at få tilgjengelige tomter presser prisene opp, noe du som huskjøper til slutt må betale for. Mange velger derfor å flytte ut til omkringliggende områder og nabokommuner. Dette er det vi kaller smultring-effekten. Folk vil bo i en ring rundt byen, og hullet i smultringen er bykjernen.

Les også: Se mer statistikk og nøkkeltall for din kommune

Befolkningsvekst

Fremtiden i kommunen ser lys ut, i følge SSBs prognoser. Av Norges 422 kommuner, er Giske på 26. plass over kommuner med høyest forventet befolkningsvekst frem til 2040. I Møre og Romsdal er det bare Skodje kommune som ligger over.

Forventet befolkningstall i Giske kommune:
2018: 8292
2040: 10800
Vekst: 30%

Disse tallene er hentet fra SSBs befolkningsfremskrivinger, og er deres beregninger av hvordan befolkningen i Norge utvikler seg fremover, gitt ulike forutsetninger om fruktbarhet, dødelighet, flytting, innvandring og utvandring.

Og med sterk befolkningsvekst kommer veksten i etterspørsel etter bolig, som historisk har ført til stigende boligpriser.

Historisk
Befolkningen i Giske har steget jevnt i etterkrigstiden, fra 3713 innbyggere i 1946 til 8375 i 2016 (med dagens grenser); dette gir en stigning på 126%. I perioden 2005–2015 økte folketallet med gjennomsnittlig 1,9 prosent årlig mot 1,0 prosent for Sunnmøre og 0,8 prosent for hele fylket. Av fylkets kommuner hadde bare Skodje og Ulstein større prosentvis vekst i den samme perioden.

Hva synes du om Giske kommunes kraftige boligprisvekst? Tror du kommunen kommer til å slå landsgjennomsnittet de kommende 10 årene også?