Norges Bank Setter Opp Styringsrenten

21. mars satt Norges Bank styringsrenten opp fra 0,75 til én prosent. Det betyr vanligvis at privatbankene også setter opp renten på sine boliglån. Samtidig varsler sentralbanken en ny renteheving i løpet av de neste seks månedene. Men hvorfor setter Norges Bank opp renten nå, og hva har det å si for din lommebok?


Hvis du har vært på ferie i varmere strøk så har du helt sikkert opplevd å våkne midt på natten svett og god, for så å skru ned temperaturen på air condition. Sentralbanken bruker renten for å regulere norsk økonomi på samme måte som du styrer din air condition; når økonomien er sterk, skrur de opp renten, mens når økonomien er skjør, skrus den ned.

HVORFOR STIGER RENTEN NÅ?

Dagens oppjustering av styringsrenten kom som ventet. Sentralbanken har lenge holdt renten lav for å stimulere aktiviteten og bidra til å få flere i jobb. Nå har arbeidsledigheten kommet på rekordlave nivåer, inflasjonen er litt over målet sentralbanken har satt, og vi har hatt en sterk lønnsvekst de siste 12 månedene. Da er det ikke lenger behov for så lave renter.

Lav arbeidsledighet

Siden 2016 har det vært en stabil oppgang i norsk økonomi, og 100 000 flere har blitt sysselsatt. Arbeidsledigheten i Norge er nå på 2,3%. Det er det laveste på ti år, i følge NAVs hjemmesider.

Sterk inflasjon

Sentralbanken har et inflasjonsmål på 2 prosent årlig. Det siste året har prisveksten steget, og ligger nå høyere enn inflasjonsmålet. En av grunnene til den sterke prisveksten, er at lønnsveksten har kommet opp. Dette resulterer i høyere kostnader for bedriftene, og for å beholde den samme marginen setter de opp prisene på sine produkter eller tjenester.

Lønnsvekst

Etter flere år med nedgang, økte lønnsveksten i 2017 og 2018. Dette skyldes trolig den fallende arbeidsledigheten. Færre ledige på arbeidsmarkedet bidrar til større konkurranse om arbeidskraft. Det stramme arbeidsmarkedet har ført til at lønnsveksten har vært litt sterkere enn ventet.

- Vi tror lønnsveksten fortsetter å øke i årene fremover. På den annen side venter vi at prisveksten på det vi kjøper fra utlandet, blir lavere. Det skyldes at vi tror kursen på norske kroner kan bli litt sterkere enn den er nå, skriver Norges Bank i sin pressemelding.

Videre er det ventet fortsatt oppgang i norsk økonomi, blant annet på grunn av en markant oppgang i olje- og gassinvesteringer på norsk sokkel i år.

Styringsrenten
  • Renten på bankenes innskudd i Norges Bank
  • Nivå (mars 2019): Én prosent
Se styringsrentens historiske bevegelser
 

HVA HAR DET Å SI FOR DIN LOMMEBOK?

Høyere boliglånsrente er uvant for mange, spesielt unge låntakere, som bare har opplevd historisk lave renter. Nå har sentralbanken satt opp renta to ganger de siste seks månedene. Det er fort gjort å assosiere stigende renter med noe negativt, på grunn av den direkte innvirkningen det har på din privatøkonomi, men det er viktig å huske på at stigende renter er, som vi har skrevet, et tegn på at det går bra med norsk økonomi.

I følge statistikk fra Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) og Ambita har det siden forrige renteøkning i 2011 blitt registrert 333.000 førstegangskjøpere. Disse har

I regnestykket under har vi brukt en typisk norsk husholdning som eksempel på hvor mye rentehevingen vil ha å si for den månedlige betalingen av boliglånet:

Lån: 2.000.000,-
Rente i dag: 2.30% - 3 833,- pr. mnd.
Ved 0,25% økning: 2.55% - 4 250,- pr. mnd.

Les også: Sjekk hvor du får billigst boliglån