Husbanken

Hva er husbankfinansiering?

Hva er husbankfinansiering?

Vi får til stadighet spørsmål av boligkjøpere som lurer på hva det vil si at en bolig er husbankfinansiert. De fleste har hørt om husbanken i en eller annen sammenheng, men hva er det egentlig? I denne artikkelen skal vi forhåpentligvis tette noen av dine kunnskapshull….