Husbanken

Hva er Husbankfinansiering?

Hva er Husbankfinansiering?

De fleste har hørt om Husbanken i en eller annen sammenheng, men hva vil det egentlig si at en bolig er “husbankfinansiert”? I denne artikkelen forklarer vi på en lettfattelig måte hva Husbanken er, og hvordan du kan dra nytte av den.